Rune Christiansen – en historieløs historiker

historieløs“Historiefaget skal ikke handle om gamle, døde, hvide mænd.” Denne opsigtsvækkende udtalelse fremsættes af historikeren Rune Christiansen i artiklen “Historieundervisningen skal ikke spilde skolens tid” (Folkeskolen d. 20.3.2015).  Og i mange af livets forhold kan der ganske rigtigt være gode grunde til at foretrække f.eks. unge, vitale, brasilianske sambadanserinder frem for affældige eller endog afdøde hvide mænd. Men nu handler artiklen jo om historie og  historieundervisning, og historien har trods alt traditionelt syslet med fortiden og de henfarne slægter – deres liv og håb, nederlag og skuffelser og erfaringer. Hvad ellers? Derfor må Rune Christiansens erklæring forbavse, da han dog præsenterer sig som  historiker. Eller i hvert fald “historiedidaktiker”. Continue reading

Posted in Allgemein | 2 Comments

Thomas Kallenbachs barndomskrøniker 5

maugstrup præstegårdAf Thomas Kallenbachs erindringsglimt fra en opvækst i den sønderjyske landsby Maugstrup er der tidligere bragt afsnit d. 13., d. 16., d. 20. og d. 23. marts 2o15:

Dagligliv i Maugstrup Præstegård

Maugstrup Præstegård udgjorde en anseelig bolig. Stuehuset var på mere end 300 kvadratmeter, så der var god plads at boltre sig på. Det store boligareal betød også en række praktiske problemer. For eksempel rengøring. Continue reading

Posted in Allgemein | 1 Comment

Thomas Kallenbachs barndomskrøniker 4

RingtvedAf Thomas Kallenbachs erindringsglimt fra en opvækst i den sønderjyske landsby Maugstrup er tidligere offentliggjort afsnit d. 13., d. 16. og d. 20. marts 2015.

Et år i Ringtved

Cirka en kilometer syd for Maugstrup ligger der en lille flække. En flække er måske så meget sagt, for området består kun af nogle helt få ejendomme til landbrug og beboelse. Denne bebyggelse lyder navnet Ringtved. Da præstegården skulle restaureres, måtte vi genhuses med menighedsrådets hjælp, og sådan gik det til, at vi rykkede ud af præstegården og flyttede til Ringtved. Continue reading

Posted in Allgemein | Leave a comment

B.S. Ingemann – solens digter

ingemannB.S. Ingemann er lysets og solens digter. Tænk blot på salmer som “Lysets Engel” og “I Østen stiger Solen op”. Årsagen til denne soljubel vil man finde i hans erindringer Levnetsbog, der blev udgivet af hans ven J. Galskøt i 1862, kort efter Ingemanns død. Dette skrift må regnes  blandt de bedste barndomsskildringer, der findes i dansk litteratur, og det burde være obligatorisk læsning for alle, der beskæftiger sig med børnepsykologi og i særdeleshed børns religiøse liv. Heri kan man bl.a. læse en interessant og levende skildring af et barns oplevelse af en solformørkelse:  Continue reading

Posted in Allgemein | Leave a comment

Thomas Kallenbachs barndomskrøniker 3

hund nfAf Thomas Kallenbachs erindringsglimt fra en barndom i den sønderjyske landsby Maugstrup er tidligere bragt afsnit d. 13. og d. 16. marts 2015.  

En historie fra Maugstrup Præstegård

I 1978 fik min far embede i Maugstrup/Simmersted sogn som sognepræst. Han havde tidligere været døvepræst, hvilket betød, at han havde hele Danmark som ”distrikt”, og han ville gerne fungere i et mindre sogn. Dertil er begge mine forældre sønderjyder og ville gerne returnere til Sønderjylland. Continue reading

Posted in Allgemein | Leave a comment

Claus Bryld, Frits Clausen og landsforræderne

is 8Hvad stiller man op med folk, der vender tilbage til Danmark efter at have kæmpet for IS eller andre islamiske terrororganisationer? Hidtil har man mest talt for den bløde linje, der kendes som Aarhus-modellen. Ved hjemkomsten vil de “hellig krigere” blive mødt af en hærskare af forstående  psykologer, terapeuter og mentorer. Måske  strabadserne har påført dem sjælelige sår og traumer, der må mildnes gennem dialog og menneskelig omsorg. De vil blive anvist en passende bolig, og lempeligt må de hjælpes til uddannelse eller tilfredsstillende jobs. Deres religiøse behov vil kunne tilfredsstilles af beredvillige imamer. Continue reading

Posted in Allgemein | 4 Comments

Thomas Kallenbachs barndomskrøniker 2

Bruno 5Af Thomas Kallenbachs erindringsglimt fra en opvækst i den sønderjyske landsby Maugstrup er der tidligere bragt “At vælge en præst” d. 13. marts 2015.

Bruno, Kaj og deres mor Anna

På hovedgaden i Maugstrup ligger der et gult toplans hus. Huset lyder det smukke navn ”Aurora”. Aurora har mange betydninger. Det kan være et pigenavn, en sommerfugl, en romersk gudinde og meget mere. I huset Aurora boede Bruno og Kaj med deres mor Anna. Continue reading

Posted in Allgemein | 2 Comments

Lykønskning – og snapshots fra Galleri Svinestien

forlovelseforlovelse 2

Tamara Rodriguez Puerto og Arcadio Tomas Capote Cabrera er blevet forlovet.

Muschas felicidades! Continue reading

Posted in Allgemein | Leave a comment

Thomas Kallenbachs barndomskrøniker 1

kallenbach 2Thomas Kallenbachs barndom og ungdom er knyttet til den sønderjyske landsby Maugstrup, hvor han og hans broder Peter voksede op på præstegården som børn af  Ida og (Hans) Albin Kallenbach.

Ida Kallenbach arbejdede som socialrådgiver ved Haderslev sygehus, og Albin Kallenbach var sognets markante og farverige præst fra 1978 og frem til sin død i 2003. Thomas Kallenbach har venligt givet Galleri Svinestien lov til at offentliggøre disse erindringsglimt fra livet i sognet og på præstegården: Continue reading

Posted in Allgemein | 2 Comments

Det fede liv på facebook

facebookPå facebook kan man se, hvordan alle mennesker bare lever det fede liv. Fedt, men ikke overvægtigt. For de spiser spelt-, spalt- og spult- eller måske sten-, bronze-, jern-, vikinge-, middel- og guldalderkost,  eller de overrasker deres elskede midt om natten med en filet de veau organique avec une salade du blaereroev, og de bager og braser og blender og samler svampe og plukker bær og råsylter og råhygger, og de træffer ustandseligt enestående og fantastiske mennesker, og alle deres venner er bare fantastiske og smukke og hotte og utrolige og skideskægge, og de trykker like, like, like, og de liker alle sammen hinanden, og de går i byen og træffer straks endnu mange flere unikke mennesker, og det hele er bare så nice og så skideskægt alt sammen. Continue reading

Posted in Allgemein | Leave a comment