Grundtvigs forunderlige rejse

Flere indtryk fra Grundtvigs rejse til konference i Øksnehallen i København:

b Continue reading

Posted in Allgemein | Leave a comment

Grundtvig “on the road”

aa1

Grundtvig har forladt sin vante siddeplads ved Galleri Svinestien i Rudme for at begive sig til København. Her ses han uden for 7-eleven ved Køge Bugt motorvejen. Continue reading

Posted in Allgemein | 1 Comment

Brylluppet i Kana

Prædiken holdt i Herringe kirke d. 18. januar 2015:

Kana 1Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: “De har ikke mere vin.” Jesus sagde til hende: Hvad vil du mig, kvinde? Min time er ikke kommet.” Hans mor sagde til tjenerne: “Gør, hvad som helst han siger til jer.” Continue reading

Posted in Allgemein | 2 Comments

“Je suis Charlie”

Je suis Charlie

“Je suis Charlie” – “Jeg er Charlie”. 

Slagord ved demonstrationerne i Frankrig og andre steder i Europa efter dagens massakre på medarbejdere ved det satiriske ugemagasin Charlie Hebdo. Islamiske fanatikere efterlod sig tolv dræbte og endnu flere sårede. Demonstranterne holder desuden en blyant i vejret som tegn på forskellen mellem civiliseret intelligens og barbarisk idioti.

 

Posted in Allgemein | 2 Comments

Religionernes møde

TOPSHOTS-AUSTRALIA-SIEGE-CONFLICT

“Glædelig jul” og shahadah, den islamiske trosbekendelse: “Der er ingen gud uden Allah, og Muhammed er hans profet“. Det sorte banner med shahadah holdes op i vinduet til Lindt Cafe i Sydney under gidseltagningen d. 15.-16. december 2014. Ved denne lejlighed omkom der kun tre, herunder gidseltageren Man Haron Monis. Med dette billede af religionernes møde i det multikulturelle samfund ønsker Galleri Svinestien alle en god jul og et lykkebringende nytår.

Posted in Allgemein | Leave a comment

Thorvaldsen og fotografiets “onde øje”

daguerreotypiFotografiets forløber daguerreotypiet – opkaldt efter den franske opfinder Louis Daguerre – blev præsenteret i 1839. I forsøget på at forklare dette nye og ubegribelige kaldte man de lysfølsomme fotografiske plader for “spejle med hukommelse”. Eller man talte om  “lysmalerier”.

Nyskabelsen vakte dog ikke blot begejstring, men også angst. Den tyske fotograf – eller daguerreotypist – Karl Dauthendey fortæller om denne blanding af fascination og frygt: Continue reading

Posted in Allgemein | 1 Comment

Dan Park – ret beset

Dan park 0Det er sandelig en skam, at Galleri Svinestien er lukket for vinteren! Ellers skulle den svenske street-art-kunstner Dan Park da være hjerteligt velkommen som udstiller. Han har jo ellers haft vanskeligt ved at få sine billeder udstillet, efter at han er blevet udpeget som nazist og racist. Hærværk mod gallerier i Malmø og København. Demonstrationer og dødstrusler. Selv er Dan Park blevet idømt bøder og fængselstraf, og en del af hans værker skal destrueres. Denne form for kunstkritik er ganske vist hårdtslående – men den rammer nu ikke altid helt præcist. Continue reading

Posted in Allgemein | 3 Comments

Islam og vin

alkoholIslam forbyder nydelsen af vin og spiritus. Rusmidler er i det hele taget forbudt eller haram. I Koranen sidestilles nydelsen af vin med spil, afgudsdyrkelse (“offersten”) og spådomskunst (“orakelpile”). Disse ting er “urene” og “Satans værk”:

Vin, hasardspil, offersten og orakelspile er urent og Satans værk. Undgå det! Måske vil det gå jer godt! (Sura 5:90; dansk overs. v. Ellen Wulff, 2006)

Og ikke blot er det forbudt at drikke vin, men også at deltage i dyrkning, fremstilling, transport, salg og servering af vine – ja, endog at være sammen med andre, der nyder et glas. Continue reading

Posted in Allgemein | 1 Comment

Jesper Ryberg om ytringsfrihedens grænser

Jesper RybergJesper Ryberg har gjort sig tanker om, hvorledes man filosofisk og etisk kan begrunde en begrænsning af ytringsfriheden – en begrænsning, han anser for både rigtig og nødvendig.

Ryberg har titel af professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet. Man kvier sig dog ved at opfatte ham som filosof i dette ords egentlige forstand. I hvert fald præges han argumentation af helt elementære logiske tankefejl. Det, han tror at bevise, beror på en logisk brist – og det, han faktisk beviser, er aldeles intetsigende. Continue reading

Posted in Allgemein | 2 Comments

Arne Sloth Kristoffersen om kulturel selvforagt

arneArne Sloth Kristoffersen er forhenværende skoleinspektør ved Bavnebakkeskolen i Støvring – men som skribent, historiker og foredragsholder er han fortsat højst nærværende. Han vil være kendt for sine talrige aviskommentarer og desuden som en kyndig historiker. Bl.a. har han beskæftiget sig indgående med Anden verdenskrig og besættelsestiden, men også med lokalhistorie, således som det er kommet til udtryk i Brovst som arbejderby (2010).

Med forfatterens venlige tilladelse bringes her en lille epistel om kulturelt selvforagt, der første gang blev trykt i Den Korte Avis d. 2. oktober 2014. Continue reading

Posted in Allgemein | Leave a comment