Sanni Schmidts messehagel til Sct. Nicolai Kirke i Svendborg

Den nye messehagel til trinitatistiden

Den nye messehagel, som er vævet i silke, er nu taget i brug i Sct. Nicolai Kirke i Svendborg og præsenteret for menigheden.  Den erstatter søfartskirkens tidligere messehagel, som var over 100 år gammel og så tyndslidt, at man næsten ikke turde bruge den mere. Messehaglen er grøn, da den skal bruges i trinitatistiden, hvor farven symboliserer håb og vækst. Trinitatis begynder søndagen efter pinse og varer til sidste søndag før advent.

Sanni Schmidt fortæller om sit værk

Sanni Schmidt har, som tidligere nævnt, ladet sig inspirere af tre velkendte ord fra kærlighedens højsang (1. Kor. 13), som altid indgår i nadveren, nemlig tro, håb og kærlighed – symboliseret ved korset, ankeret og hjertet.

Hun har ligeledes sørget for, at messehaglen harmonerer fint ind i kirkens smukke interiør med det forgyldte alter og altertavlerne, som Joakim Skovgaard udførte i 1894, og det højt hævede romanske krucifiks, der er omgivet af en gylden strålekrans.

Da det er en søfartskirke, er der også associationer til havet på messehaglen, både foran og bagpå. Selve vævningens fine changerende nuancer og flydende overgange får én til at tænke på en glitrende havoverflade. Det gyldne og hvide på forsidens store hjerte minder om havets skum og solens genskær på havoverfladen.  Man næsten hører og fornemmer mågerne. De skråt nedadgående striber omkring det opadpegende kors på ryggen minder om kølvandet efter en båd, og samtidigt peger de mod himlen – himmel og hav i samhørighed.   

Tro: Bagsidens opadstræbende kors med strålekransen over symboliserer naturligvis troen. Korset ses tydeligt, mens præsten har ryggen vendt mod menigheden. Samtidig peger det opad mod krucifikset med strålekransen, de høje glasmosaikker og mod kirke- eller himmelhvælvet.  Både korset og glorien er omgivet af evighedens hvide lys.

Det lille anker ses på indersiden i det havblå for i venstre side. Bemærk, her ses det fine vævearbejde tydeligt.

Håb: Håbet symboliseret ved ankeret ses ikke umiddelbart, men det er der – ganske diskret broderet ind i messehaglens mørkeblå for i venstre side.  Der er en lille historie bag den specielle placering, for det første skulle ankeret sidde tættest muligt på hjertet i venstre side, eftersom håbet står hjertet nær. Da der så blev valgt et meget mørkeblåt for som symboliserer havets farve, skulle ankeret fæstnes “i dybet” i det dybblå hav, for havet er altid nærværende i søfartskirken Sct. Nicolai i Svendborg.

 Kærlighed: Hjertet står for kærligheden, og på messehaglens forside er det rigtig stort – “for størst af alt er kærligheden” – som der står i kærlighedens højsang. Hjertet er så stort, at det først ses helt tydeligt i det øjeblik, hvor præsten breder armene og dermed hele messehaglens flade ud foran menigheden og siger velsignelsen. Lige præcis i det øjeblik åbenbares kærlighedens store varme, bankende hjerte i sin helhed, som det er kunstnerens hensigt.

Nærbillede af vævearbejdet
Skabelsesprocessen

Det ligger et stort arbejde bag den håndvævede messehagel, en proces, der startede i april 2018, hvor Sanni Schmidt fik tildelt opgaven fra Sct. Nicolai Kirke.  Videoen herover giver blot et lille indtryk af den lange kreative og manuelle arbejdsproces.

Sanni Schmidt og sognepræst Mette Jørgensen

Svendborgs gamle søfartskirke fandt en dygtig svendborgkunstner til denne opgave, men vi bryster os også lidt af hende her i Rudme på Midtfyn, hvor Sanni Schmidt boede i mange år og var en værdsat del af det lokale kunstnermiljø.

Foto: Knud Mortensen


Presseomtale:

Ugeavisen Svendborg

https://ugeavisen.dk/ugeavisensvendborg/artikel/messehagel-luftet-for-f%C3%B8rste-gang

https://ugeavisen.dk/ugeavisensvendborg/artikel/kirke-f%C3%A5r-ny-messehagel-med-havet-som-inspiration-2020-6-3

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.