Store Plantedag i Rudme for biodiversitet og CO2-binding

Pressemeddelelse:

Store Plantedag i Rudme for biodiversitet og CO2-binding

Søndag den 13. november kl. 13-16 på marken bag ved Galleri Svinestien, Rudmevej 80

Alle grønne ildsjæle er velkomne

Der serveres kaffe, kage, pølser mm. til alle børn som voksne

Vi planter den dag Fåborg-Midtfyns første Miyawaki-skov og laver Fyns længste kvashegn. Medbring gerne spade og skovl.

Det er Rudme Friskole, Rudme Rideklub, Galleri Svinestien, Bakkelund Planteskole og den lokale borgerforening Rudmekompagniet, der sammen med den lokale Facebook-gruppe Rudme Grønne Nabofællesskaber og fagpersoner i Rudme lokalsamfund, der er gået sammen om etableringen af den første Miyawaki-skov i Fåborg Midtfyn Kommune såvel som etableringen af det næststørste kvashegn i Danmark.

Hvad er en Miyawaki-skov?

Det er en tæt skov, plantet med små babytræer, ca. 3 træer pr. m2, ca. 30 forskellige herboende træarter, lave til mellemstore-overskyggende træer mellem hinanden, og hele skoven er ikke særlig stor.

Hvad er målet med en Miyawaki- skov

Målet med en Miyawaki-skov er, at man lokalt kan gøre en global forskel på en overskuelig måde. Med en Miyawaki-skov kan vi uddanne børnene og i praksis lære dem om bæredygtighed. En Miyawaki-skov skaber på minimal plads maksimal biodiversitet, max CO2-binding og max fællesskab omkring et bæredygtigt projekt.

 • Biodiversitet: Da en Miyawaki-skov er meget tæt og med mange forskellige arter og biotoper, skabes der en mangfoldig mulighed for dyre-, insekt- og planteliv. Eksperterne siger, at biodiversiteten bliver 100 gange større end i en traditionel skov.
 • CO2-binding: En Miyawaki-skov vokser 10 gange så hurtigt som en almindelig skov og binder derfor 10 x så megen CO2. Den forventes at have en livsvarighed på 20-30 år, hvor en almindelig skov har en livsvarighed på 200-300 år. Den kan etableres på meget små arealer, f.eks. på en skråning langs en vej, eller et uudnyttet hjørne på en sportsplads.
 • Fællesskabet: Målet er at engagere lokalsamfund og frivillige i at skabe en fællesskabende skov. Hvor de fleste andre steder Miyawaki-skove er opstået, har man gjort det sammen med skolebørn, forældre og lokalsamfund. Da en Miyawaki-skov er et overskuelig projekt og indeholder flere mindre konkrete del-aktiviter, kan den være en fortsat daglig nydelse og rekreativ aktivitet for skolebørn og lokalsamfund i mange år fremover.

Hvor kommer ideen fra?

Akira Miyawaki var en japansk botaniker, som opfandt metoden i 1970’erne. Siden har metoden bredt sig globalt, først til Indien, senere til Holland for ca. 5 år siden. I Holland har de plantet over 100 skove, men også i Frankrig og Belgien er de i gang. I England er der ind til videre 12 skove på vej. I Danmark blev de første Miyawaki-skove plantet for et år siden i Jelling, Kolding, Rødovre og Middelfart.

Hvem og hvordan

Vi har samlet forskellige lokale foreninger og friskolen for at få alle engageret så bredt som muligt. Alle yder hver deres. Rudme Friskoles børn fra 0.-9. klasse er kernegruppen, som sammen med forældrekredsen og lokalsamfundet skal løfte projektet praktisk. De vil på alle klassetrin bruge projektet i undervisningen. Rudme Rideklub leverer hestemøg. Galleri Svinestiens grund lægger areal til, hvilket de i forvejen har gjort til Friskolens udeskole, Skurvognsforeningen, Rudme Festival Camp, Rytterstatueprojeketet mm. Den lokale kunstnergruppe, De Desperate, designer selve pladsen med stier, form og placering. To lokale skovfogeder står for beplantningsplan, sammensætter og finder arter. En lokal landmand bearbejder jorden. Rudme Grønne Nabofællesskaber mobiliserer de lokale grønne aktører og Rudmekompagniet er projektleder.

Kort faktuel info om Miyawaki-skove:

 • Initieret af den japanske botaniker Akari Miyawaki i 1970’erne
 • 30 gange tættere end almindelige skove
 • Livsvarighed på 20-30 år (alm. skov har 200-300 år)
 • 30 forskelligartede herboende træer og buske, der vokser tæt sammen,
 • Sollys kun fra oven, så væsken stiger opad – ikke til siden
 • 10 gange så hurtig CO2-binding og vækst som alm. skov
 • Vedligeholdelsesfri efter 3 år
 • Minimumsstørrelse 3 x 4 meter, optimalt regner vi med 10 x 20 meter eller mere

KVASHEGN

Samtidig med plantning af Miyawaki-skoven bygges der også et kæmpe kvashegn, som skal være med til at omkranse og beskytte de små planter mod dyr, som ellers kunne tænkes at nedbide de små planter. Et kvashegn er grene som lægges oven på hinanden mellem to rækker pæle, og det skaber på den måde også et miljø for dyr og insekter.

Det bliver det største kvashegn på Fyn og måske kun overgået af et kvashegn som er etableret i Odder Kommune ved den økologiske have i Odder. Det siges at være Danmarks største kvashegn, så måske er kvashegnet i Rudme Danmarks næststørste.

Støtte

Den Faberske Fond og SparNord Fonden har ydet støtte til indkøb af planter og egetræspæle til kvashegn

Kontakt:

Tyge Mortensen, projektleder

t.: 60915845

Foto af Tyge Mortensen

Fotos forestiller landmand Rasmus Bonde, som er ved at sprede hestemøg fra Rudme Rideklub, og en stak af egetræspæle, der skal bruges til kvashegnet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.